Estudiants: GRUPS I TREBALL EN L'EQUIP SANITARI (8h)