Estudiants: Estadística, Matemàtiques i Informàtica