Estudis: COMUNICACIÓ, PRESENTACIÓ DE PROJECTES, PARLAR EN PÚBLIC