Estudis: HISTÒRIA DE LA PODOLOGIA. DOCUMENTACIÓ EN PODOLOGIA