Estudis: FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES V