Estudis: JARDINERIA, CULTIUS ORNAMENTALS I ENGINYERIA D'ÀREES VERDES