Estudis: DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS PER A DISPOSITIUS MÒBILS