Estudis: RESPONSABILITATS I SANCIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.