Estudis: INTEGRACIÓ DE VARIABLES COMPORTAMENTALS EN EL CONTROL DEL PROCÉS D'ENTRENAMENT I COMPETICIÓ