Estudis: PRODUCCIÓ I PROTECCIÓ VEGETAL EN AGRICULTURA ECOLÒGICA