Estudis: BASES CIENTÍFIQUES DE LA PRODUCCIÓ RAMADERA AGROECOLÒGICA