Estudis: MÈTODES BIOESTADÍSTICS EN ATENCIÓ RPIMÀRIA I SALUT PÚBLICA