Estudis: EPIDEMIOLOGIA PER A ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT PÚBLICA