Estudis: INDICADORS DE VIOLÈNCIES.PROTOCOLS D'ACTUACIÓ DURANT LA INTERVENCIÓ