Estudis: PERSPECTIVES HISTORIOGRÀFIQUES I MÈTODES DE TREBALL