Estudis: EQUIP MULTIDISCIPLINAR EN LA INTERVENCIÓ GERONTOLÒGICA