Estudis: TÈCNIQUES IN VIVO I IN VITRO EN LA INVESTIGACIÓ CLÍNICA