Estudis: CONTEXTOS POLÍTICS PER A L'ACCIÓ I EL PENSAMENT CRÍTICS