Estudis: PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES I DISCURSOS POLÍTICS I