Estudis: SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ. SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ