Estudis: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DE LES CIÈNCIES NATURALS