Estudis: VICEDEGÀ/NA D'ACCÉS, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS