Estudis: SECRETARI/A DEL CENTRE D'INVESTIGACIÓ DE L'ESPORT