Estudis: DIRECTOR/A DEL CENTRD D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL