Estudis: DIRECTOR/A DEL CENTRE D'INVESTIGACIÓ EN ARTS