Estudis: VICERECTOR D'INCLUSIÓ, SOSTENIBILITAT I ESPORTS