Estudis: Treball d'investigació en l'especialitat d'Higiene Industrial