Estudis: Fisiopatologia i prescripció d'activitat física de l'aparell cardiorespiratori (Silvia Guillén García y José Manuel Sarabia)