Estudis: LES MOLÈCULES FONAMENTALS: ELS HIDROCARBURS.