Estudis: 1. LA IMPORTÀNCIA DE LA PLANIFICACIÓ FISCAL PER AL CONTRIBUENT