Estudis: TRANSMISSIÓ DE CALOR AL PROCESSAT D'ALIMENTS