Estudis: Fonamentació teòrica de la didàctica de l'educació física i de l'esport.