Estudis: UD 2.- Els sistemes electorals: elements fonamentals