Estudis: UNITAT 2. Valoració per segments corporals.