Estudis: UNITAT DIDÀCTICA II: VALORACIÓ PRÈVIA A LA PRÀCTICA DEL MASSATGE