Estudis: Contextualització de la patologia del raquis i conceptes bàsics