Estudis: Plantejament manual des de la perspectiva del teixit fascial.