Estudis: Adquisició de senyals i processament de dades en Instrumentació Electrònica