Estudis: Introduccio a la dinamica de decorreguts reals