Estudis: Annex: Equacions generals en forma diferencial