Estudis: PATOLOGIA FORENSE I VALORACIÓ DE DANY CORPORAL .