Estudis: La Il·lustració Publicitària i el llenguatge dels mitjans de comunicació. Antecedents. Aplicacions, ferramentes y tecniques.