Estudis: Tipus de caràcters que es manegen en Millora