Estudis: Plataformes basades en components per a la construcció d'aplicacions telemàtiques