Estudis: Casos d'estudi d'aplicacions telemàtiques