Estudis: Tema 1. Introducció a la gestió i disseny de xarxes de comunicacions.