Estudis: Introducció i bases de la producció hortícola.