Estudis: Cultiu d'Hortalisses aprofitables per les seues arrels y/o tubèrculs.