Estudis: Hortalisses aprofitables per les seues inflorescències.