Estudis: Producció de carn i el factors de variació